Bouw en infrastructuur

ELEKTRISCHE TRANSITIE IN DE BOUW

Elektrische machines in de bouw en infrastructuur zijn sterk in opkomst. De grootste oorzaak hiervan is de steeds strenger wordende regelgeving rondom uitstoot op de bouwplaats. Met deze regelgeving wordt niet alleen de uitstoot van stikstof, maar ook van CO₂ en fijnstof gereduceerd. Elektrische machines stoten geen stikstof, CO₂ en fijnstof uit.

Andere voordelen zijn dat elektrische aandrijvingen aanzienlijk stiller zijn. Ook behoeft een elektrische bouwmachine minder onderhoud en is er een veel kleinere kans op lekkages.

NIEUWE MACHINE OF OMBOUWen

Elektrificering binnen de bouw kan op twee manieren plaatsvinden: door een nieuwe machine vanaf de tekentafel al elektrisch aangedreven te ontwerpen en vervolgens te bouwen of door een bestaande (met verbrandingsmotor aangedreven) machine om te bouwen.

In sommige gevallen kan het voordelig zijn een bestaande machine, aangedreven door een verbrandingsmotor, om te laten bouwen naar een elektrische machine. Vaak wordt hiervoor de huidige motor vervangen door een elektromotor. Verder wordt er gekeken of het loont om de grootste energieverbruikende bewegingen om te bouwen naar elektrische actuatoren. Daarmee kan er bespaard worden op de accucapaciteit, omdat dit de grootste kostendrijver is van een ombouw.

Bij het bouwen van nieuwe elektrische machines is niet alleen kennis van elektrische aandrijvingen nodig. Ook de nodige werkbouwkundige en hydraulische kennis om de nieuwe machines te kunnen ontwerpen is bij eQuip aanwezig. Wij zijn van mening dat, om een machine goed te elektrificeren, het belangrijk is om te begrijpen hoe de machine daarvoor heeft gewerkt. We kunnen op verschillende vlakken een bijdrage leveren; van de engineering van de oplossing tot de daadwerkelijke (om)bouw van de machines of levering van deelsystemen/producten.